เกี่ยวกับฉัน

วันจันทร์ที่ 2 เมษายน พ.ศ. 2555

Born to be a teacher.

ก้าวเข้าสู่ปีที่ 3 ในการเป็นครู  
   ต้องพัฒนาตนเองมากขึ้น
       ต้องค้นคว้า เรียนรู้เพิ่มเติม 
           ดูแลช่วยเหลือให้นักเรียนได้เกิดการเรียนรู้สูงสุด



สู้โว้ย

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น