เกี่ยวกับฉัน

วันศุกร์ที่ 6 เมษายน พ.ศ. 2555

การจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ

แบบฝึกหัด
   http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=smartkid

การออกเสียง
   http://www.starfall.com/

สื่อการเรียนการสอน
   http://www.krukrub.com/
   http://kroodee.fix.gs/
   http://intereladsd2.blogspot.com/2009/05/harcourt-leveled-readers-grade-1.html
   http://www.allkidsnetwork.com/

โครงงาน
   http://portal.in.th/english/pages/13149/

วิจัยในชั้นเรียน
    http://sites.google.com/site/prapasara/fak-ngan-sxn

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น